Έρευνα Αγοράς

Στόχος της εταιρείας μας είναι η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, στον επιχειρηματία, μια ικανοποιητική βάση για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα/ υπηρεσίες και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης σας.
Συγκεκριμένα η εταιρεία μας δημιουργεί μια μελέτη σχετικά με:

  • Το target group που απευθύνεται η Επιχείρηση ή το προϊόν,
  • Την κουλτούρα της Επιχείρησης,
  • Τα εισοδήματα των καταναλωτών της περιοχής,
  • Το ηλικιακό μίγμα του πληθυσμού της περιοχής
  • Τον ανταγωνισμό που υφίσταται στη περιοχή
  • Τη δυναμική της Αγοράς
  • Το μερίδιο Αγοράς που κατέχει η Επιχείρηση και τα αντίστοιχα μερίδια που κατέχουν οι ανταγωνιστές
  • Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της Επιχείρησης και των ανταγωνιστών
  • Το τρόπο εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρουν οι ανταγωνιστές.
  • Μέτρηση του βαθμού διείσδυσης ή χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας η Επιχείρηση σας  την έρευνα αγοράς, είναι σε θέση να αναπτύξει την Επιχειρηματική της δραστηριότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσει έδαφος στην Αγορά και ολοένα και περισσότερο μερίδιο Αγοράς από τους ανταγωνιστές.
Η εταιρεία μας εξειδικεύται στις χώρες των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στην Αλβανία, Σκόπια, Κόσσοβο, Σερβία Μαυροβούνιο κ.α.