Αρχείο

13/10/2015

Προδημοσίευση τεσσάρων νέων προγραμμάτων:

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αναλυτικά)

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (αναλυτικά)

3. ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αναλυτικά)

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (αναλυτικά)

 

28/11/2014

Προδημοσίευση Πρόγραμματος Επιδότησης «Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα» με επιδότηση 50% για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων. Περισσότερα

28/11/2014

Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης (50 εκατ. ευρώ). Περισσότερα

20/08/2014

Προκύρυξη: Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία" Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013Περισσότερα

20/03/2014

Νέα παράταση για την κατάθεση των δικαιολογητικών ένταξης για τους δυνητικούς δικαιούχους του ΕΣΠΑ - ΜΜΕ 2013. Νέα ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου 2014.

07/02/2014

Νέα καταληκτική ημερομηνία, αντί της 28ης Φεβρουαρίου 2014, για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ορίζεται η 20η Μαρτίου 2014.

27/12/2013

Προκύρυξη: Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013