Επιδοτούμενα Προγράμματα

 

Τίτλος Προγράμματος

Σκοπός

Ύψος Επένδυσης / Ποσοστό Επιχορ.  

Ημερομηνία κατάθεσης φακέλου

 

Περιοχή

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης (ΜΜΕ) σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

 

Από 25.000€ έως 400.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης 45% (+5% σε περίπτωση προσληψης νέου προσωπικού- 0,2 EME)

 

18/12/2017 εώς 28/03/2018

Όλη η Ελλάδα