Λίστα Αγροτικών επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Τίτλος Προγράμματος

Σκοπός

Ύψος Επένδυσης / Ποσοστό Επιχορ.  

Ημερομηνία

Περιοχή

 

 

LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η προκύρηξη του τοπικού προγράμματος LEADER Κεντρικής Ευβοίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L313 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Εώς 300.000 € /
Από 35% εώς 40%

Υποβολή Προτάσεων εώς 12/2/2015

Κεντρική Εύβοια

 

 

123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής, της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με την στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους και προστασίας του περιβάλλοντος

Από 100.000 € /
Από 20% εώς 65%

Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Όλη η Ελλάδα