Αναπτυξιακά   Επιδοτούμενα  Προγράμματα

- ΕΣΠΑ 2014 - 2020

- ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

         

Περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" 


Όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Ανά Νόμο και περιφέρεια.                                      

Περισσότερα

Αναλυτικά οι υπόλοιπες Υπηρεσίες


- Ίδρυση & Μετεγκατάσταση εταιρειών προς τρίτες χώρες, Έρευνα Αγοράς, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κλπ...

Περισσότερα

 

Νέα

19/12/2018

Προκήρυξη νέας δράσης "Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση" Αναλυτικά

19/12/2018

Προκήρυξη νέας δράσης "Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" Αναλυτικά

newsletter_button